Vinogorje

Baranjsko vinogorje koje se nalazi na području Banovog brda, izuzetno je povoljno za uzgoj grožđa, zbog same blizine Dunava te struje koja donosi plodnu zemlju na Bansku kosu.
Rezultati koje ovdašnji vinogradari postižu su iznimni, također su izuzetno povoljni reljefno-klimatski uvjeti za uzgoj crnih sorti grožđa.
Pitomo mjesto Zmajevac, poznato po vinskim cestama, surducima i podrumima smatra se zaštitnim znakom ovdašnjih vinara.
Idealne uvjete za gajenje vinove loze i dobivanje odličnih vina prepoznali su i Rimljani.Baranjska vina su se kroz povjest kušala i u Rimskom carstvu, te na Austro-Ugarskim dvorovima.
Godišnja količina padalina i toplije jeseni od proljeća doprinose kvalitenom urodu.
Danas ovaj prostor broji mnogo vinara, a neki od njih njeguju tradiciju svojih predaka već generacijama. Svako vino je ovdje specifično i prednjači po svome jedinstvenom stilu.
Baranja Vineyard located in the hills of Banska Kosa, it is extremely beneficial for growing of grapes, due to the proximity of the Danube and the power that brings the fertile land in Banska Kosa.
The results achieved by the local growers are exceptional, also extremely favorable relief and climatic conditions for the cultivation of red grape varieties contribute to perfection.
Zmajevac quiet village, known for its wine roads, basements, is considered a trademark of local winemakers. Ideal conditions for growing grapes and production of excellent wines was recognized by the Romes.Baranja Wines were tasted in the history of the Roman Empire and the Austro-Hungarian castles.
Annual rainfall and warmer autumn than spring contribute to quality-yield.
Today, this area has a lot of wine, and some of them cherish the tradition of their ancestors for generations. Each wine has been specifically and excels by its unique style.