PODRUMI KUSIĆ // ZMAJEVAC // BARANJA
Banska Kosa – uzvisina na kojoj se stoljećima uzgaja vinova loza, proteže se u zapadno istočnom smjeru duž cijele Baranje, tog divnog područja u sjeveroistočnom kutu Hrvatske smještenog između Dunava i Drave
Banska Kosa (Banska Hill) - hills where the grapes are grown for centuries, stretching west to east along this beautiful area called Baranja in the northeastern corner of Croatia, located between the powerful Danube and river Drava.

Opširnije / Read more

Alt Text
Alt Text
Apologies, but no post could be found matching your criteria. Perhaps searching will help.